Pár slov na úvod

Obec Lipno nad Vltavou je v současné době vyhledávaným turistickým cílem a lokalitou, která bývá nezřídka dávána za vzor ostatním obdobným lokalitám. Svým charakterem a umístěním je však v naprosté většině případů spojována pouze s historií novodobou, která se týká právě a jen výstavby vodního díla Lipno I. s hydroelektrárnou a s tím spojeným vznikem lipenského „jezera“, jakož i rozvoje nově vzniklé obce - z původně „stavařského sídliště“ až po novodobé turisticky atraktivní centrum střední Evropy.

Zcela opomíjena jsou přitom fakta vztahující se k dávné historii sídleních míst nacházejících se na území dnešní obce, která svým obsahem sahají až do počátků osidlování jihočeského pohraničí za dob Rožmberků a následné vrchnostenské správy vyšebrodských Cisterciáků. Běžnému občanu dostupné informace, které se dotýkají tohoto období, jsou jen velice strohé a omezené na rozsah několika málo vět, které se ve své podstatě stále opakují. A i to málo, co se můžeme o dávné historii obce z běžně dostupných zdrojů dozvědět, bývá často nepřesné a zavádějící.

Obec, která svým původem sahá do období počátku 14. století, si jistě zaslouží více, než jen několik kusých informací, ve své podstatě vytržených z kontextu dávných dějin celého regionu, navíc s největší pravděpodobností převzatých z jiných, a často neověřených zdrojů.

Základním cílem celého zamýšleného projektu, jehož jednou částí jsou i tyto webové stránky, je vyhledat a následně vhodnou formou prezentovat všechny relevantní informace vztahující se k historii obce Lipno nad Vltavou, zejména té předválečné.

Autor (rz52)

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou