STAVBY A OBJEKTY

Tato část je primárně věnována popisu a dalším zajímavostem, které se týkají různých staveb a dalších objektů na území současné obce Lipno nad Vltavou. Oddíl Historické stavby je zaměřen na stavby, které svým původem sahají před rok 1945. V oddíle Objekty novodobé historie potom možno nalézt zajímavosti ke stavbám a dalším objektům, se kterými je či byla obec Lipno nad Vlktavou spojována po roce 1945. Zcela samostatným oddíl potom tvoří Pomníky a památná místa, mezi které jsou zařazeny i různé drobné sakrální stavby a objekty, zejména pak kříže, boží muka a kapličky.

Vzhledem k tomu, že převážná část objektů, které se na na území obce nacházejí či nacházely ještě po 2. světové válce, je pojata do projektu Lipenský domovník, naleznete zde ve vztahu k novodobéí historii především takové stavby a objekty, které jsou či byly něčím zajímavé, například pro svoji charakteristickou spojitiost s obcí, anebo ty, které jednoznačně vyvolávají nostalgické vzpomínky na doby nedávno minulé.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou