PAMÁTNÍK PADLÝCH VE FRYMBURKU

Památník, který sice není situovaný na území současné obce, ale původní důvod jeho výstavby s životem obyvatel v historických lokalitách obce jednoznačně souvisel a souvisí.

Nachází se ve spodní části frymburského náměsti v prostoru před kostelem. Kamenické práce provedl kamenický mistr Paleček z Českého Krumlova. Slavnostně byl odhalen dne 19. září 1920. Svou povahou jde o válečný pomník, který má (resp. měl) připomínat oběti 1. světové války pocházející nejen ze samotného Frymburka, ale i z ostatních přifařených obcí - tedy kromě Hruštic a Svatoniny Lhoty také ze Slupečné. V době svého vzniku stálo jeho pořízení neuvěřitelných 10.000 Kčs. Financován byl zčásti z veřejné sbírky a zčásti z prostředků frymburského kostela, resp. patronátního kláštera v rakouském Schlaglu (dnes součást Aigen i.M.). Na pomníku byla původně vyhotovena jména všech padlých z první světové války, kteří pocházely z frymburské farní obce. Po únoru 1948 byla veškerá německá jména z pomníku dosti nešetrným způsobem odstraněna a v pozdější době (5.6.2010) byla na pomník nově osazena pamětní deska připomínající oběti obou světových válek.

PAMÁTNÍK PADLÝCH FRYMBURK

Oběti první světové války, jejichž jména byla původně na pomníku vyhotovena, zapsal frymburský děkan Petrus Dolzer do svého vlastivědného díla Geschichte und Geschichten um Friedberg z roku 1935 (s. 58n), a proto je možné si padlé pocházející z obce Slupečná (v té době také něm. Luppetsching) připomenout. Ve svém díle P. Dolzer navíc uvádí i armádní jednotku a místo a datum úmrtí. A jak dále připomíná, představení všech čtyřech obcí se měly v průběhu slavnostního odhalení vzájemným potřesením rukou jménem svých obcí zavázat k věčnému uchování památníku (Die Vorsteher der vier eingepfarrten Gemeinden leisteten den Handschlag und verpflichteten sich damit, in Namen ihrer Gemeinden für die Erhaltungs des Denksmales zu forgen).

Padlí v první světové válce z obce Slupečná podle Petruse Dolzera:

Franz Bergmann, 26 let, syn chalupníka z Kobylnice

Wenzel Biermaier, 28 let, syn sedláka ze Slupečné

Gottfried Buchner, 24 let, syn sedláka ze Slupečné

Franz Edelbauer, 38 let, tovární dělník ze Slupečné,

Franz Haslinger, 22 let, tovární dělník z Lipna,

Engelbert Hönigsmann, 22 let, tovární dělník z Kobylnice,

Franz Kadi, 28 let, původem z Kobylnice,

Alois Preitschopf, 29 let, sedlák z Kaliště,

Isidor Preitschopf, 28 let, sedlák z Kaliště,

Anton Pubitschka, 21 let, syn řídícího učitele ze Slupečné,

Franz Stoiber, 32 let,  sedlák z Lipna.

-rz52-

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou