HISTORICKÉ LOKALITY OBCE

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace provedena dne 11.6.2021)

Dnešní území obce Lipno nad Vltavou je téměř identické s územím historické katasterní obce Slupečná (něm. Luppetsching) s tím, že je na severu doplněno územím čtyř (resp. pěti) osad původně patřících pod katasterní obec Bolechy a na východě a na jihu částmi území původních katasterních obcí Dvorečná, Loučovice, Krásná Pole, Přední Výtoň a Zadní Výtoň.

Vzhledem k tomu, že "územní přírůstky" na úkor původních katasterních obcí Krásná Pole, Přední Výtoň a Zadní Výtoň jsou v současné době zatopené vodou přehradní nádrže Lipno I, nejsou tato místa do historických lokalit obce zahrnuta. Stejně tak nejsou do historických lokalit zahrnuty ani přírůstky na úkor obce Dvorečná, neboť v tomto případě se jedná pouze o v minulosti nikdy neosídlené části lesních porostů.

Přesná specifikace historických lokalit obce Lipno nad Vltavou je součástí níže uvedené tabulky. V závorce jsou uvedeny též poslední známé názvy v němčině.

Původní katasterní obec Místo
Slupečná Slupečná (Luppetsching), Petrův mlýn (Petermühle), Kobylnice (Goblenz), Mrakšov (Mörixhof), Lipno (Lippen), Studené (Studene), Plískov (Stockern), Kaliště (Gollitsch)
Bolechy Kramolín (Gromaling), Edelmühle, Březovice (Pschieslowitz), Dobrá Voda (Gutwasser), Lopatné (Lopatne), Loučovický mlýn (Kienmühle), Hodslav (Hatzles)
Loučovice část původního území v okolí usedlosti zvané Königswirtschaft známá též jako Waldl a lokalita v blízkosti řeky Vltavy známá jako Na Svítilnách (Fensterleuchten)
Schönfelden historicky nejstarší část původní vsi Nové Domky (Neuhäusel) včetně lokality kolem původního vlakového nádraží, známá též jako Lipenský zdvih (Lippnerschwebe).
Zadní Výtoň část původní katasterní obce Zadní Výtoň (Hinterheuraffel), kterou tvořily usedlosti a další obytné domy situované v blízkosti koryta řeky Vltavy
Přední Výtoň část původní lokality Vordere Häuser, která se v minulosti nacházela v severovýchodní části mezi řekou Vltavou a Jezuitským lesem

Poznámky:

1) Historické lokality současné obce Lipno nad Vltavou byly vymezeny komparací mapových podkladů současného katastru nemovitostí s mapovými podklady tzv. stabilního katastru z poloviny 19. století. Stabilní katastr byl pro srovnání použit především proto, že jeho mapové podklady byly vytvořeny na základě přesného měření v terénu, přičemž toto měření bylo založeno na vědeckých postupech.

2) Jádro historických lokalit obce tvoří místa původní katasterní obce Slupečná a Bolechy.

3) Německé názvy lokalit v závorce jsou převzaty ze Seznamu míst v klálovství Českém sestaveného na základě úředních dat k rozkazu c. k. místodržitelství a vydaného v Praze roku 1913.

4) Současné názvy nekterých lokalit: Alpská vyhlídka (původně Kaliště), U Loučovického mlýna (původně Lopatné); současná osada Lopatné nemá kromě názvu s původní lokalitou stejnojmenné vsi, která tvoří součást historických lokalit, nic společného.

4) Místa v současné době zcela zaniklá: Dobrá Voda, Petrův mlýn, Mrakšov, Loučovický mlýn.

Mapa historických lokalit obce (zákres do mapy ČÚZK ze dne 28.11.2020):

Historické lokality - mapa

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou