SPRÁVA HISTORICKÝCH LOKALIT

Základní informace a přehledy týkající se správy historicých lokalit obce.

RYCHTÁŘSTVÍ A RYCHTÁŘI

V podstatě ve všech  dostupných historických studiích a článcích je v souvislosti se současnou obcí Lipno nad Vltavou připomínáno výhradně rychtářství Bolechy. Tato správní jednotka vyšebrodského klášterního velkostatku však rozhodně nebývala jediným rychtářstvím, v rámci kterého byly v dobách feudálního společesnkého řádu spravovány poddanské záležitosti osob usedlých napříč všemi osídlenými místy, které tvoří historické lokality obce.  Kdo že to tedy, vedle bolešského rychtáře, v minulosti dohlížel na běžný život poddaných jednotlivých vrchností? Odpověď na tuto otázku, tedy alespoň v hrubých rysech, by měl přinést následující článek.

22. 6. 2022 | Rubrika: SPRÁVA HISTORICKÝCH LOKALIT

KE VZNIKU MÍSTNÍCH OBCÍ

Zrušení poddanství s sebou přineslo i nutnost nahradit dožilou patrimoniální správu novým systémem, který by reflektoval na revoluční události z let 1848. Na nejnižší úrovni se v duchu vyhlášené ústavy staly novými správními jednotkami místní obce, které vznikly resp. měly vzniknout na půdorysu již zavedených katasterních obcí. 

2. 7. 2022 | Rubrika: SPRÁVA HISTORICKÝCH LOKALIT

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou