STARÉ PŘÍSTAVIŠTĚ LODÍ - LIPNO

Ne každému je známo, že současné přístaviště výletních lodí v Lipně nad Vltavou není původním místem, odkud v minulosti vyrážela plavidla "lipenské flotily" na své pravidelné linkové a okružní plavby po vodách přehradní nádrže. Původní přístaviště bylo až do roku 1963 umísteno blíže k samotné přehradě.

Původní přístaviště bylo situováno taktéž na levém břehu přehradní nádrže, ovšem cca 600 metrů po proudu směrem k tělesu hráze (viz obr.1). Kdy přesně bylo přístaviště zřízeno není prozatím přesně zjištěno. Je však více než pravděpodobné, že to bylo ihned poté, co došlo k napuštění jezera (1958-1959). Samotné přístaviště bylo od samého počátku prezentováno také na pohlednicích, přičemž první z nich jsou datovány ještě rokem 1959. Jedna z několika těchto pohlednic je na obr. 3. Nové přístaviště lodí bylo podle zápisu do obecní kroniky slavnostně otevřeno dne 1.7.1963.

Starý přístav - zákres.jpg

Obr. 1 Orientační zákres polohy původního přístaviště v Lipně nad Vltavou. Zákres je proveden do ortofotosnímku ČÚZK z roku 2019 na základě podkladů získaných z leteckých měřických snímků provedených v roce 1961. © Autor (rz52).  

Přístaviště - Geologická služba

Obr. 2 Dobová fotografie starého přístaviště lodí. ČERVENÝ, B. (1959): Foto - Motorové lodě s přístavištěm na jezeru v Lipnu. In: Fotoarchiv České geologické služby [online databáze]. Praha, Česká geologická služba [cit. 2021-07-13]. Dostupné z URL http://www.geology.cz/foto/6794. © Česká geologická služba, 1959.

Pohlednice - Lipno nad Vltavou - starý přístav.jpg
Obr. 3 Staré přístaviště lodí na dobové pohlednici. Pohlednice "Šumava - Lipno nad Vltavou". Nakladatelství Orbis Praha, foto J. Novotný. Zdroj: archiv autora (rz52).

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou