OSTATNÍ LOKALITY

WALDL

Nejvýznamnější z historických lokalit patřících původně pod katasterní obec Loučovice (něm. Kienberg) je lokalita v minulosti označovaná jako Waldl, kterou v minulosti tvořil statek známý též jako Königswirtschaft a další tři chalupy.

11. 7. 2021 | Rubrika: OSTATNÍ LOKALITY

NA SVÍTILNÁCH

Další historická lokalita původně patřící pod katasterní obec Loučovice (něm. Kienberg) je lokalita Na Svítilnách, kterou v minulosti tvořily jediná samota, v pozdějších dobách dolněná o další chalupy.

18. 4. 2022 | Rubrika: OSTATNÍ LOKALITY

NOVÉ DOMKY

Pravobřežní lokalita původní vsi Nové Domky, která formálně tvoří historické lokality obce, je v současné době zcela zatopená vodami liepenské přehradní nádrže. V minulosti zde stávaly chalupy tzv. dominikalistů, které fakticky tvořily historické jádro celé vsi.

18. 4. 2022 | Rubrika: OSTATNÍ LOKALITY

LIPENSKÝ ZDVIH

Lokalita v místech původní stejnojmenné vorařské louky z poloviny 19. století doplněná počátekm 20. století o koncovou železniční stanici Vyšebrodské lokální dráhy. Jde o další pravobřežní lokalitu zcela zatopenou vodami lipenské přehradní nádrže původně spadající pod osadu Nové Domky (něm. Neuhäusel) v rámci místní obce Schönfelden.

18. 4. 2022 | Rubrika: OSTATNÍ LOKALITY

ZADNÍ VÝTOŇ

Část původní katasterní obce Zadní Výtoň (Hinterheuraffel), kterou tvořily usedlosti a další obytné domy situované v blízkosti koryta řeky Vltavy.

26. 4. 2022 | Rubrika: OSTATNÍ LOKALITY

VORDERE HÄUSER

Jako Vordere Häuser (česky doslova Přední domy) bývala ještě v polovině 20. století označována lokalita nacházející se v severovýchodní části katasterní obce Přední Výtoň v prostoru mezi řekou Vltavou a Jezuitským lesem (něm. Jesuitenwald). Mezi historické lokality obce v širším slova smyslu přitom patří ta její část, která byla při napuštění lipenské přehradní nádrže zcela zatopena.

25. 4. 2022 | Rubrika: OSTATNÍ LOKALITY

NÁHLOVSKÁ HÁJENKA

Hraběcí hájenka vystavěná v polovině 19. století na jednom z rožmberských rejtů v Huťském lese (tzv. Asmanův rejt) bývala příslušna pod ves Náhlov a obec Svatonina Lhota (Wadetschlag). Součástí historických lokalit obce se stala v průběhu úprav hranic obcí v době, kdy k původní obci Lipno nad Vltavou byly připojeny části původní obce Bolechy. Asmanův rejt však býval předtím majetkově spojován také se sedláky z Dobré Vody.

30. 3. 2024 | Rubrika: OSTATNÍ LOKALITY

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou