LISTINY A JEJICH EDICE

Listináře (aneb Edice a Regesty listin)


Edice vyšebrodských listin od Mathiase Pangerla, Wien 1865: Urkundenbuch des Cistercienserstiftes B. Mariae V. zu Hohenfurt in Böhmen čili Listinář Cisterciáckého kláštra od Mathiase Pangera z roku 1865. Dostupný on-line na webových stránkách Historického ústavu Akademie věd ČR. Ke zobrazení zde. Anebo na webových stránkách Bavorské hnihovny v Mnichově. Ke zobrazení zde.

Edice listin českokrumlovského kláštera sv. Kláry od Johanna M. Klimesche, Praha 1904: Urkunden und Regestenbuch des Klarissinnen Kloster in Krumau čili Listinář Kláštera sv. Kláry v Českém Krumlově od J. M. Klimesche z roku 1904. Dostupný on-line na webových stránkách Národní knihovny ČR. Ke zobrazení zde.

***

Listiny do roku 1530


1305, Studene: Listina, kterou Jindřich z Rožmberka daruje Klášteru ve Schlaglu farní kostel ve Frymburku. Listina byla podle nového kalendáře vyhotovena 29. května 1305, podle starého 4. června 1305. V listině je připomínána ves Studené. Jde o vůbec první doložitelnou písemnou zmínku některé z historických lokalit na území obce Lipno nad Vltavou. Listina k nahlédnutí zde.

1347, Studene: Listina,kterou Petr z Rožmberka potvrzuje darování vůči Klášteru ve Schlaglu učiněná jeho předchůdci. V listině je opětovně připomínána ves Studené. Listina k nahlédnutí zde

1350, Dobrá Voda: Michel z Dobré Vody přenechává konventu kláštera Vyšší Brod příjem z jeho části ve vsi Dobrá Voda. Listina je k nahlédnutí napříkad zde.

1353, Slupečná: Listina, ve které vyšebrodský opat Albert odhaduje příjem z vlastního "zboží" ve vsi Slupečná. V této listině je poprvé připomínána ves Slupečná. Listina je k nahlédnutí například zde.

1354, Slupečná: Listina, ve které vyšebrodský opat Albert opětovně odhaduje příjem z vlastního "zboží" ve vsi Slupečná. V této listině je opětovně připomínána ves Slupečná. Listina je k nahlédnutí například zde.

1408, Napajedla (Kramolín, Lopatné):Listina, kterou Petřík z Trojan prodává jednu kopu grošů ročních platů ve vsi Napajedly (později Lopatné či část Kramolína) konventu kláštera sv. Kláry v Českém Krumlově. Listina je datována na Hromnice roku 1408, tedy datem 2.2.1408. Listina je k nahlédnutí zde.

1459, Kramolín: Listina, kterou rytíř Vojtěch z Jílovic prodává vyšebroskému opatu Pavlovi roční úroky, lesy, potoky, pastviny a ornou i neornou půdu ve vsi Kramolín.  Prodejní cena činila 38 kop pražských grošů. Listina je datována rokem 1459 ve čtvrtek před květnou nedělí, což odpovídá datu 15. března 1459. Podle historiků je tato listina vůbec první písemnou zmínkou o existenci vsi Kramolín. Listina je k nahlédnutí například zde.

1495, Studené: Dopis z korespondnce mezi frymburským rychtářem Petrem Passerholtzem a klášterem. V listinách je opakovaně zmiňována ves Studené. K nahlédnutí například  zde.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou