HISTORICKÝ MÍSTOPISNÝ SLOVNÍK

V této části se můžete seznámit s historickými názvy lokalit a dalším míst, geografických útvarů a staveb, které v minulosti tvořily historické lokality obce Lipno nad Vltavou. Jednotlivé názvy jsou řazeny abecedně podle jejich původního (origálního) názvu. V případě, že je pro daný název zpracován samostatný článek, je na něj v této části uveden odkaz.

V hranatých závorkch je vždy uveden český překlad nebo český ekvivaletní název.

Použité zkratky: ofic. - oficiální český název; míst. - označení místa nebo území; stav. - označení domu nebo jiného stavebního objektu; dopr. - dopravní prvek, stavba nebo zařízení; správ. - označení správní; geograf. - označení přirozeného geografického útvar; vod. - označení vodního toku nebo vodní nádrže.

[pozn. Obsah je průběžně doplňován. Máte-li konkrétní dotaz či připomínku, neváhejte nás kontaktovat.]

A


Auhäusel [ofic. Na Palouku]  - 1. (míst., stav.) označení kobylnické samoty; 2. (správ.) samostatná místní část osady Kobylnice s charakterem samoty.

Beim Alois [ofic. U Aloise]  - 1. (míst., stav.) označení kobylnické samoty; 2. (správ.) samostatná místní část osady Kobylnice s charakterem samoty.

D


Beim Draxler [ofic. U Draxlerů]  - 1. (míst., stav.) označení slupečenské samoty v lokalitě Na Pastvině; 2. (správ.) samostatná místní část osady Slupečná s charakterem samoty.

G


Gregat - (míst., stav.) - alternativní název pro studeneckou samotu Bei der Moldau.

Beim Gregor [ofic. U Řehoře]  - 1. (míst., stav.) označení kobylnické samoty; 2. (správ.) samostatná místní část osady Kobylnice s charakterem samoty.

H


Helmberg - (geograf.) kopec v jižní části mrakšovské lokality, jehož úaptí obtékala řeka Vltava; vrchol tohoto kopce dnes tvoří ostrůvek mezi Kobylnicí a Novými Domky, známý též jako Králičí ostrov.

Heuker, Heiker [ofic. Na pastvině] (místní plac) - 1. (míst.) slupečenská lokalita, ve které se nacházely samoty U Draxlerů, U Schimplů a U Zikmundů; 2. (správ.) od 30. let 20. století místní část osady Slupečná.

Hohenfurter Weg [Vyšebrodská cesta] - (dopr.) cesta, která vedla z centra Slupečné přes Slupečenský obecní les směrem ke hranicím s katasterní obcí Dvorečná až na tuto hranici. Zde se stkávala s další cestou, kterou byla Wohm weg.

In der Hofwies [ofic. Na Dvorské louce]  - 1. (míst., stav.) označení kobylnické samoty; 2. (správ.) samostatná místní část osady Kobylnicce s charakterem samoty.

I


Beim Itzenewer, Beim Itzenet [ofic. U Itzenewera, U Itzeneta]  - 1. (míst., stav.) označení lipenské samoty; 2. (správ.) samostatná místní část osady Lipnno s charakterem samoty.

K


Kleinmühle [ofic. Malý mlýn] - 1. (míst., stav.) označení slupečenské samoty v lokalitě u Slupečenského rybníka patřící majetkově k Petrovu mlýnu; 2. (správ.) samostatná místní část osady Slupečná s charakterem samoty.

Kirchwald [Kostelní les] - (geograf.) lesní porost v západní části obce v minulosti majetkově spojovaný s frymburským farním kostelem pod správou premonstrátů ze Schäglu.

L


Luppetsching, Lupetsching [ofic. Slupečná] - 1. (míst.) vesnice; 2. (správ.) rychtářství vzniklé rozdělením původního bolešského rychtářství v polovině 17. století; 3. (správ.) název místní obce, její osady i samostatné místní části této osady; 4. (správ.) název katasterní obce.

Luppetschinger Bach [Slupečenský potok] - (vod.) pozdější název pro Mühl Bach.

Luppetschinger Teich [Slupečenský rybník] - (vod.) pozdější název pro Jäger Teich.

Luppetschinger Weg 

Beim Leopold [ofic. U Leopolda]  - 1. (míst., stav.) označení kobylnické samoty; 2. (správ.) samostatná místní část osady Kobylnice s charakterem samoty.

M


Moldauhäusel [ofic. Vltavská chalupa]  - 1. (míst., stav.) označení kobylnické samoty v mrakšovské lokalitě v blízkosti novodomského brodu, majetkově součást mrakšovského statku; 2. (správ.) samostatná místní část osady Kobylnice s charakterem samoty.

Moldau Weg [Vltavská cesta] - (dopr.) cesta vedoucí z centra Lipna k řece Vltavě a podél ní dále proti proudu až k samotě Moldauhäuseln a ke kobylnickému brodu do Nových Domků.

Mühl Bach [Mlýnský potok] - (vod.) potok tekoucí přes slupečenskou náves k Petrovu mlýnu a poté do Vltavy; později jedna ze zdrojových vodotečí Slupečenského rybníka.

Mühl Weg [Mlýnská cesta] - (dopr.) cesta vedoucí z centra Slupečné k Petrovu mlýnu.

Beim Miglpeter [ofic. U Miglpetra] - 1. (míst., stav.) označení studenecké samoty - alternativní název pro samotu Beim Peter; 2. (správ.) samostatná místní část osady Studené s charakterem samoty - alternativní název pro místní část Beim Peter.

Bei der Moldau [ofic. U Vltavy] - 1. (míst., stav.) označení studenecké samoty na břehu Vltavy; 2. (správ.) samostatná místní část osady Studené s charakterem samoty.

O, Ö


Ödbauer - 1. (míst., stav.) označení slupečenské samoty v lokalitě za obecním lesem při hranici s Lipnem; 2. (správ.) samostatná místní část osady Slupečná s charakterem samoty.

Beim Ohlman [ofic. U Ohlmana]  - 1. (míst., stav.) označení lipenské samoty; 2. (správ.) samostatná místní část osady Lipno s charakterem samoty.

Beim Ohlwagner [ofic. U Ohlwagnera]  - 1. (míst., stav.) označení lipenské samoty; 2. (správ.) samostatná místní část osady Lipno s charakterem samoty.

P


Pregarten - (míst.) označení tzv. místního placu (návsi) vsi Slupečná.

Beim Peter [ofic. U Petra] - 1. (míst., stav.) označení studenecké samoty; 2. (správ.) samostatná místní část osady Studené s charakterem samoty. V některých pramenech uvedeno jako Beim Miglpeter.

S


Sauberg - (geog.) kopec (teras, terénní vlna), na kterém byla položena slupečenská ves (ve směru od Petrova mlýna).

Schwebhäuseln [ofic. Na Svahu] - (správ.) samostatná místní část osady Lipno.

Streichen bach - (vod.) potok pramenící u Plískova tekoucí k Mrakšovu a poté do Vltavy; později jedna ze zdrojových vodotečí Slupečenského rybníka. Přirozená a v pozdějších dobách také katastrální hranice mezi Slupečnou a Kobylnicií (Mrakšovem).

Am Spitz [ofic. Na Špici]  - 1. (míst., stav.) označení kobylnické samoty; 2. (správ.) samostatná místní část osady Kobylnice s charakterem samoty.

Beim Schimpl [ofic. U Schimplů] - 1. (míst., stav.) označení slupečenské samoty v lokalitě Na Pastvině; 2. (správ.) samostatná místní část osady Slupečná s charakterem samoty.

Beim Schneider [ofic. U Schneidera]  - 1. (míst., stav.) označení lipenské samoty; 2. (správ.) samostatná místní část osady Lipno s charakterem samoty.

Beim Siegmund [ofic. U Zikmundů] - 1. (míst., stav.) označení slupečenské samoty v lokalitě Na Pastvině; 2. (správ.) samostatná místní část osady Slupečná s charakterem samoty.

Beim Stanzl, Beim Stangl [ofic. U Stanzla, U Stangla]  - 1. (míst., stav.) označení lipenské samoty; 2. (správ.) samostatná místní část osady Lipno s charakterem samoty.

In der Schmiede [ofic. Na Kovárně]  - 1. (míst., stav.) označení kobylnické samoty; 2. (správ.) samostatná místní část osady Kobylnicce s charakterem samoty.

W


Waldl

Waldreith  - 1. (míst., stav.) označení kobylnické lesní samoty; 2. (správ.) samostatná místní část osady Kobylnice s charakterem samoty.

Wohm

Wohm weg

Wöschgotcha

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou