LIPENSKÁ FLOTILA

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 16.10.2021)

O tom, že kromě samotného vodního díla s hydroelektrárnou je život obce v její novodobé historii spojován především s turistickým tuchem a rekreační funkcí, typickou ve své podstatě pro celou lipenskou oblast, není žádných pochyb. Přes nespočet rekreačních zařízení různého typu přitom tuto funkci v samotné obci od samého počátku plnila a stále plní také osobní lodní doprava, v rámci které byly a jsou zajišťovány vyhlídkové a linkové plavby po hladině lipenského jezera. Nejen v obecní kronice je přitom tato široké veřejnosti poskytovaná služba označována celkem příznačně jako „provoz lipenské flotily“ nebo jen krátce „lipenská flotila“.

Lodě tvořící lipenskou flotilu společně s jejich domovským lipenským přístavem je přitom možné, a to bez jakékoliv nadsázky, označit za jeden z pomyslných symbolů, který se každému, ať již z řad domorodců či turistů, musí při vzpomínkách na obec Lipno nad Vltavou zejména 2. poloviny 20. století vybavit. I toto je důvodem k tomu, aby byly připomenuty významné okamžiky, se kterými je provoz, do dnešních dnů fungující lipenské lodní dopravy, spojován.

Zrod „lipenské flotily“ a éra maďarských hydrobusů


Plány na provoz lodní dopravy po nově budovaném jezeře se jistě začaly rodit od okamžiku, kdy padlo rozhodnutí lipenské vodní dílo vybudovat, resp. od okamžiku, kdy bylo určeno, že se lokality kolem nově napuštěného jezera stanou  turistickými a rekreačními středisky. Jasnější rysy pak tyto plány najisto dostaly koncem 50. let 20. století v době, kdy se stavba samotné přehrady blížila do své závěrečné fáze a kdy se začínalo s přípravami na napuštění jezera.

Prakticky inhed po napuštění lipenského jezera bylo v Lipně zřízeno provizorní přístaviště a kotviště lodí. Toto bylo zřízeno v blízkosti tělesa hráze na levém břehu v místech, kterému se ještě v dnešní době občas říká „Starý přístav“.

Základ „lipenské flotily“ jako takové byl položen na přelomu roku 1958 a 1959, když byly z Bratislavy po souši přivezeny dvě motorové lodě typu 301 určené pro hromadnou přepravu až 150 pasažérů (tzv. hydrobusy) vyrobené v loděnicích Dunai Hajógyár v maďarském městě Vác poblíž Budapešti. Pravidelný provoz obou těchto lodí na lipenském jezeře byl potom slavnostně zahájen dne 1.5.1959, když při této příleřitosti proběhl i symbolický křest obou lodí. Loď s výr. č. 301/20 „dostala“ jméno VLTAVA, loď s výr. č. 301/22 jméno LIPNO.

Provozovatel lodní dopravy na lipenské přehradní nádrži měl být až do roku 1960 českobudějovický Dopravní podnik [2]. Za provozovatele lodní dopravy na lipenském jezeře byl ale následně určen tehdejší národní dopravce Československá automobilová doprava, národní podnik (zkr. ČSAD, n.p.), který provozní záležitosti spojené s lodní dopravou na Lipně zajišťoval i v následujících letech. Jak vyplývá z některých pramenů, služby po dlouhá následující léta zajišťovalo především středisko podniku v Českém Krumlově.

Na jaře roku 1960 bylo započato s výstavbou zcela nového přístaviště, které mělo nahradit to původní provizorní. Již při projektování nového přístaviště se nepochybně počítalo s tím, že lipenskou flotilu budou do budoucna tvořit hydrobusy tři, neboť stavební práce byly zahájeny na celkem třech samostatně umístěných místech pro kotvení a pro nástup a výstup pasažerů.

V průběhu roku 1960 byly ke stávajícím dvěma hydrobusům na Lipno dovezeny další dvě motorové lodě, každá určená pro přepravu až 45 osob; tentokrát však z NDR. Provoz těchto lodí byl zahájen v roce 1961, přičemž obě dvě sloužily jako linkové. Kotvily, stejně jako LIPNO s VLTAVOU, v provizorním přístavišti v Lipně a přepravovaly cestující na lince Lipno – Kobylnice – Přední Výtoň – Frymburk – Lojzova paseka – Dolní Vltavice – Černá v Pošumaví – Horní Planá – a zpět. Mimo to měla být v roce 1961 na lipenském jezeře ve zkušebním provozu ještě tzv. létající loď pro 12 osob [1].

Ještě před dokončením nového přístaviště byl v roce 1962 na Lipno dovezen třetí hybrobus od stejného výrobce, jako oba předchozí. Byl to však již novější typ 3011 s výr. č. 3011/4, který se od předchozího typu 301 lišil především v některých detailech zevního provedení (měl hranatější tvary nástavby a kormidelny a měl také jiné tvary a rozmístění oken), a byl tak od svého předchůdce snadno rozeznatelný pouhým okem i na větší vzdálenost. Třetí a poslední „řádný“ člen flotily z řad maďarských hydrobusů byl pokřtěn na ROŽMBERK a svoji službu veřejnosti zahájil v podstatě ihned po spuštění na vodu, ke kterému došlo koncem května.

V jarních měsících roku 1963 byly dokončeny stavební práce na novém přístavišti, které se začátkem letní turistické sezony zahájilo svůj řádný provoz. Původní přístaviště bylo zbouráno a odstraněno. Z nového přístaviště potom všechny tři lodě „lipenské flotily“ vyplouvaly na své plavby nepřetržitě až do roku 1994. A to bez ohledu na politický vývoj v naší zemi, spojený mj. i s privatizací lipenské lodní dopravy a se změnou vlastníka a provozovatele, kterým se v roce 1991 stala společnost Rosenberger Lipno Line s.r.o.

Všechny tři lodě lipenské flotily se ihned se začátkem svého provozu staly vyhledávaným cílem nejen mezi návštěvníky a rekreanty, kteří využívali jejich služeb, ale i mezi fotografy a filmaři. Důkazem tohoto zájmu je nespočet  fotografií a krátkých filmů, které byly různou formou úžívány především k prezentaci lipenské přehrady a nově zřízené lipenské obce jako "úspěšného díla socialismu". Bez vyobrazení nekteré z lodí lipenské flotily se přitom neobešla ani žídná z běžně dostupných pohlednic vydávaných až do přelomu 80. a 90. let 20. století.

V roce 1995 je sice novým majtelem lodní dopravy prodána nejmladší „Maďarka“ ROŽMBERK, na Lipně však i nadále zůstávají oba dva „zakládající členové“ flotily – tedy LIPNO a VLTAVA. Obě dvě lodě maďarské výroby potom poskytují své služby i na přelomu milénia, a spokojenost a nevšední zážitky přinášejí turistům i na počátku 21. století. V 90.letech je sice zrušena pravidelná linková přeprava osob, nicméně vyhlídkové plavby jsou poskytovány i nadále.

Adalbert Stifter a spol. se hlásí do služby


Na jaře roku 2012, tedy po více než 60 letech nepřetržitého provozu maďarkých plavidel, se začíná psát zbrusu nová kapitola v životech lidí spojených s provozem lipenské lodní dopravy. Majitel lodní dopravy totiž v Německu zakoupil novou loď typu FGS (Fahrgastschiff) sloužící na Rýně, a tuto přes rakouský Linz, za značného zájmu médií, přepravil a spustil na vody lipenského jezera. Tato loď, dne 2.6.2012 slavnostně pokřetěná na ADALBERT STIFTER, přidala službám lodní dopravy nový rozměr. I přes svoje stáří srovnatelné s oběma maďarskými loděmi totiž umožnila poskytovat při výletních plavách služby odpovídající standardům 21. století i stále se zvyšujícícm nárokům zákazníků.

Ve stejném roce, a to celkem nečekaně, ukončuje svoje služby v lipenské flotile u druhá "Maďarka" - LIPNO, a lodní doprava nadále pokračuje v poskytování služeb jen se dvěma loděmi.

Na jaře roku 2020 je potom na vody lipenského jezera spuštěn zatím poslední člen rodiny lipenských výletních lodí, kterým se stala taktéž v Německu zakopená loď typu FGS, která při slavnostním křtu dostala jméno po jednom z nejznámějších českých hudebních skladatelů Bedřichu Smetanovi. Loď SMETANA se tak stal již druhým zástupcem s "germánským" původem a dá se předpokládat, že služba původních maďarských lodí v rámci lipenské flotily se nezadržitelně blíží ke svému konci. 

Přehled lodí lipenské flotily


Maďarské hydrobusy

Jméno VLTAVA
Typ motorová loď pro osobní přepravu typ 301 (hydrobus)
Výrobce Dunai Hajógyár, Vác, Maďarsko
Rok výroby 1958 s výr. č. 301/20
Základní technické údaje

délka: 26,55 m; šířka: 5,20 m; ponor: cca 1,05 m

motor: originál 2x Cspel D613 (diesel), 2x85 kW/1800 rpm; výměna r. 1980 2x Škoda 6L 100 (ČKD Hořovice), 2x68kW/1500 rpm

Služba

VLTAVA 1959-1990 - ČSAD n.p. - Lipenská přehrada, Československo

VLTAVA 1991-souč. - Rosenberger Lipno Line s.r.o. - Lipenská přehrada, Československo, Česká republika

Jméno LIPNO
Typ motorová loď pro osobní přepravu typ 301 (hydrobus)
Výrobce Dunai Hajógyár, Vác, Maďarsko
Rok výroby 1958 s výr. č. 301/22
Základní technické údaje

délka: 26,55 m; šířka: 5,20 m; ponor: cca 1,05 m

motor: originál 2x Cspel D613 (diesel), 2x68 kW/1800 rpm; výměna r. 1974 2x Škoda 6L 100 (ČKD Hořovice), 2x68kW/1500 rpm

Služba

LIPNO 1959-1990 - ČSAD n.p. - Lipenská přehrada, Československo

LIPNO 1991-2012 - Rosenberger Lipno Line s.r.o. - Lipenská přehrada, Československo, Česká republika

LIPNO 2013-souč. - Orlická lodní doprava s.r.o., Česká republika

Jméno ROŽMBERK (poté EXCES poté JOSEF RESL poté opět ROŽMBERK)
Typ motorová loď pro osobní přepravu typ 3011 (hydrobus)
Výrobce Dunai Hajógyár, Vác, Maďarsko
Rok výroby 1961 s výr. č. 3011/4
Základní technické údaje

délka: 26,55 m; šířka: 5,20 m; ponor: cca 1,05 m

motor: originál 2x Cspel D613 (diesel), 2x67,5 kW/1800 rpm; výměna r. 1974 2x Škoda 6L 110 (ČKD Hořovice), 2x68kW/1500 rpm

Služba

ROŽMBERK 1959-1990 - ČSAD n.p. - Lipenská přehrada, Československo

ROŽMBERK 1991-1995 - Rosenberger Lipno Line s.r.o. - Lipenská přehrada, Československo, Česká republika

EXCES 1995 - provozovatel nezjištěn - Praha, Česká republika

JOSEF RESL 1996 - provovatel nezjištěn - Praha, Česká republika

ROŽMBERK 1997-2016 - Quarter s.r.o., Orlická přehrada, Česká republika

v roce 2016 došlo k požáru motorového prosroru a loď byla vyžazena z provozu.

Novodobé výletní lodě

Jméno ADALBERT STIFTER (předtím MARKSBURG předtím UDINE)
Typ motorová výletni loď typ FGS (Fahrgastschiff)
Výrobce Lux-Werft, Mondorf, Německo
Rok výroby 1966 s výr. č. 25
Základní technické údaje

délka: 31,83 m; šířka: 5,87 m; ponor: min 0,88 m / max 1,30 m; váha cca 85 tun

motor: 2x nezj. výrobce, celkový výkon 446 kW

cestovní rychlost cca 18,5 km/h, maximální cca 25 km/h

Služba

UDINE ??? - Rýn, Německo

MARKSBURG ??? - Rýn, Německo

ADALBERT STIFTER 2012-souč. - Rosenberger Lipno Line s.r.o. - Lipenská přehrada, Československo, Česká republika

Jméno SMETANA (předtím SEA LIFE předtím AHRENSHOOP)
Typ motorová výletní loď typ FSG (Fahrgastschiff)
Výrobce Deutsche Binnewerften GmbH, Köpenick, Německo
Rok výroby 1999 s výr. č. N/A
Základní technické údaje

délka: 24,20 m; šířka: 5,30 m, ponor: cca 0,90 m

motor: Cumnis 253 PS

Služba

AHRENSHOOP ??? - Německo

SEA LIFE ??? - Rýn-Speyer, Německo

SMETANA 2020-souč. - Rosenberger Lipno Line s.r.o. - Lipenská přehrada, Česká republika

Údaje o lodích převzaty z archivních stránek výrobce Dunai Hajógyár (www.hajoregoszter.hu), současného provozovatele lipenské lodní dopravy Rosenberger Lipno Line s.r.o. (www.lipno-line.com) a diskusních fór fanoušků lodní dopravy a lodí (www.plavba.net, www.binnenschifferforum.de).

***

[1] Informace o dvou německých lodích a létající lodi byla zcela převzata z obecní kroniky bez možnosti ověření. K původu těchto tří lodí se dosud nepodařilo zjistit více podrobností. Stejně tak je nejasné, jak dlouho byl jejich provoz na jezeře z lipenského přístaviště zajišťován. Ze zápisu v kronice je však zřejmé, že v roce 1963 již zajišťoval pravidelnou linkovou přepravu jeden z hydrobusů. Je tedy více než jen pravděpodobné, že lodě z NDR, jakož i létající loď, ukončily svůj provoz nejpozději s otevřením nového přístaviště, resp. se zbouráním toho starého, neboť ke kotvení více než tří lodí není a nikdy nebylo „nové“ lipenské přístaviště přizpůsobeno.

[2] Informace převzaty z wikipedia.cz a nejsou prozatím ověřeny.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou