KATASTRY

K seznámení se se stručnou historii a k popisu obsahu jednotlivých katastrů možno odkázat například na webové stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Všechny staré i novodobé katastry se samozřejmě dotýkají i historických území obce Lipno nad Vltavou. Operáty nejstarších katastrů je nutno hledat v archivech. Některé z nich jsou potom dostupné v různém rozsahu dostupné v novodobých edicích. Mapové podklady stabilního katastru jsou potom dostupné online na stránkách Ústředního archivu zeměměřičství a katastru.

Berní rula (1654). Údaje vztahující se k historickým lokalitám obce jsou bez obtíží dostupné v edici Berní ruly z roku 1654, která je tiskem vydávána Národním archivem ČR. Pro naši obec je to konkrétně Berní rula svazek 4, 5 pro Kraj Bechyňský I. K náhledu a případnému zakoupení zde.

Tereziánský katastr (1713 - 1757). Taktéž údaje z tohoto katastru jsou dostupné prostřednictvím edice. Informace, které se v edicích nacházejí, jsou však s ohledem na rozsah zpracovaných dat, pouze souhrnné za jednotlivé vsi a samoty v rámci každé z katasterních obcí. K podrobnějším informacím je nutné navštívit archiv.

Josefínský katastr. K údajům z tohoto katastru bohužel nutno bezpodmínečně zavídat do archivu, a to konkrétně do Národního archivu ČR. Výpis z archovní pomůcky, podle níž možno vyžádat konkrétní archvní složky vztahující se ke katasterní obci Slupečná (něm. Lupetsching) zde.

Mapové podklady Stabilního katastru (1826). Kolorované mapové podklady vzniklé při formování stabilního kaastru jsou v současné době dostupné na webových stránkách Ústředního archivu zeměměřičství a katastru. Ukázka mapy stabilního katastru katasterní obce Lupetschng je zde.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou