ZAHRÁDKY I. - U VÁLKŮ (Lipno III.)

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 10.9.2022)

Lokalita Na Starém přístavišti se nachází ...

Název lokality Za Lesíkem je odvozen od historického názvu této lokaluty Waldl, který byl po staletí užíván k označování této, původně loučovické části území. Označení jeho dílu Zahrádky I. vychází z faktu, že jeho převážnou část tvoří zahrádkářská kolonie. Alternativní název tohoto dílu lokality U Válků, je potom odvozen od zažitého lidového označování této lokality, jehož původ nutno hledat ve jménu rodiny, která ještě v současné době užívá jediný obytný dům v této části lokality Za Lesíkem. V tomto případě se jedná o tzv. neologismus. 

Z historie lokality a zástavby


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Uspořádání lokality


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Domy a další stavby v lokalitě


Základní přehled domů a dalších staveb, které se v lokalitě nacházejí popř. v minulosti nacházely, je uveden v tabulce níže. Samotné zahrádky a zahradní domky jsou uvedeny samostatně.

Číslo domovní

(současné)

Číslo domovní

(dřívější)

Lokalita / díl

(podle systemizace Lipenského domovníka)

Stručný popis stavby Poznámka
29 8.A U Válků (Lipno III.) rodinný dům původní lipenská chalupa - samota U Itzenewera
e.209 --- U Válků (Lipno III.) rekreační chata u domu čp. 29

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, všechna čísla domovní patří do číselné řady pro osadu/část obce: Lipno (nad Vltavou)

Přehled zahrádek a zahradních domků, které tvoří zahrádkářskou kolonii Zahrádky I., je uveden níže. Pro účely dokumentace v rámci Lipenského domovníka byly jednotlivé zahrádky označeny svým (pracovním) číslem, které je uvedeno ve hranaté závorce v poznámce.

Číslo domovní

(současné)

Číslo domovní

(dřívější)

Lokalita / díl

(podle systemizace Lipenského domovníka)

Stručný popis stavby Poznámka
bez čp./če. --- Zahrádky I. (Lipno III.) zahradní domek (rekr.) zahrada č. [1]
bez čp./če. --- Zahrádky I. (Lipno III.) zahradní domek (rekr.) zahrada č. [2]
bez čp./če. --- Zahrádky I. (Lipno III.) zahradní domek (rekr.) zahrada č. [3]
bez čp./če. --- Zahrádky I. (Lipno III.) zahradní domek (rekr.) zahrada č. [4]
bez čp./če. --- Zahrádky I. (Lipno III.) zahradní domek (rekr.) zahrada č. [5]
bez čp./če. --- Zahrádky I. (Lipno III.) zahradní domek (rekr.) zahrada č. [6]
bez čp./če. --- Zahrádky I. (Lipno III.) zahradní domek (rekr.) zahrada č. [7]
bez čp./če. --- Zahrádky I. (Lipno III.) zahradní domek (rekr.) zahrada č. [8]
bez čp./če. --- Zahrádky I. (Lipno III.) zahradní domek (rekr.) zahrada č. [9]
bez čp./če. --- Zahrádky I. (Lipno III.) zahradní domek (rekr.) zahrada č. [10]
bez čp./če. --- Zahrádky I. (Lipno III.) zahradní domek (rekr.) zahrada č. [11]
bez čp./če. --- Zahrádky I. (Lipno III.) zahradní domek (rekr.) zahrada č. [12]

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, všechna čísla domovní patří do číselné řady pro osadu/část obce: Lipno (nad Vltavou).

Další údaje budou doplňovány průběžně v závislosti na získaných podkladech.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou