U TRÁVNÍČKŮ (Lipno III.)

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 17.9.2022)

Lokalita Za Lesíkem - U Trávníčků se nachází ...

Název lokality Za Lesíkem je odvozen od historického názvu této lokaluty Waldl, který byl po staletí užíván k označování této, původně loučovické části území. Název jejího dílu U Trávníčků, který je soustředěn na zástavbu kolem původního hospodářství zvaného Königswirtschaft, je potom odvozen od zažitého lidového označování této lokality, jehož původ nutno hledat ve jménu rodiny, která v minulosti bydlela právě v uvedeném domě. V tomto případě se jedná o tzv. neologismus vytvoření pro užití v rámci Lipenského domovníku. 

Z historie lokality a zástavby


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Uspořádání lokality


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Domy a další stavby v lokalitě


Základní přehled domů a dalších staveb, které se v lokalitě nacházejí popř. v minulosti nacházely, je uveden v tabulce níže.

Číslo domovní

(současné)

Číslo domovní

(dřívější)

Lokalita / díl

(podle systemizace Lipenského domovníka)

Stručný popis stavby Poznámka
?.41.A --- U Trávníčků (Lipno III.) rekreační chata zbouráno, původní chata na lesním pozemku parc.č. 509/2 (1)
e.42 42.A U Trávníčků (Lipno III.) rekreační chata zbouráno, původní chata podniku Fotografia (2)
17.B 17.luč U Trávníčků (Lipno III.) ubytovací zařízení bývalý statek Königswirtschaft, později rekreační zařízení HaR, nyní Penzion Modrý Jelen (3)
412 --- U Trávníčků (Lipno III.) rodinný dům
413 --- U Trávníčků (Lipno III.) rodinný dům
415 --- U Trávníčků (Lipno III.) rodinný dům
416 --- U Trávníčků (Lipno III.) rodinný dům
417 --- U Trávníčků (Lipno III.) ubytovací zařízení součást Penzionu Modrý jelen
e.217 --- U Trávníčků (Lipno III.) objekt pro rekreaci
e.218 --- U Trávníčků (Lipno III.) objekt pro rekreaci novodobý rekreační objekt vystavěný namísto původní RCH v.d. Fotografia
bez čp./če. --- U Trávníčků (Lipno III.) ubytovací zařízení součást Penzionu Modrý jelen, dosud nepřiděleno čp./če.
bez čp./če. --- U Trávníčků (Lipno III.) rodinný dům dosud nepřiděleno čp. (pp. budoucí čp. 414)
bez čp./če. --- U Trávníčků (Lipno III.) rodinný dům dosud nepřiděleno čp. (pod domem čp. 416)
bez čp./če. --- U Trávníčků (Lipno III.) rodinný dům dosud nepřiděleno čp. (pod domem čp. 416)
bez čp./če. --- U Trávníčků (Lipno III.) stodola součást Penzionu Modrý jelen
bez čp./če. --- U Trávníčků (Lipno III.) jiná stavba - kaple součást Penzionu Modrý jelen

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, všechna čísla domovní patří do číselné řady pro osadu/část obce: Lipno (nad Vltavou)

(1) Původ objektu nebyl dosud přesně určen. Její číslo domovní bylo určeno s nejistotou, pravděpodobně dostala chata číslo jako popisné ve stejné době, jako nedaleká RCH v.d. Fotografia. Kdy byla chata zbourána není zřejmé.

(2) Jedna z původních rekreačních chat v osadě Lipno. Domovní číslo 42 jí pravděpodobě bylo příděleno jako popisné, které jí potom zůstalo i v době, kdy toto č.p. dostala prodejna Pramen na lipenském sídlišti.

(3) Současné číslo popisné 17, přidělené domu po přičlenění loučovické části území k obci se shodou okolností shoduje s jeho původním, které měl dům přidělené v rámci domovních čísel obce Loučovice.

Další údaje budou doplňovány průběžně v závislosti na získaných podkladech.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou