U STARÉ KOTELNY (Lipno I.)

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 8.9.2022)

Lokalita U Staré kotelny se nachází ...

Název lokality U Staré kotelny je odvozen od objektu bývalého, v současné době již dávno nepoužívaného obecního energocentra (kotelny), jehož areál naposledy sloužil jako sběrný dvůr a sklad posypového materiálu.

Z historie lokality a zástavby


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Uspořádání lokality


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Domy a další stavby v lokalitě


Základní přehled domů a dalších staveb, které se v lokalitě nacházejí popř. v minulosti nacházely, je uveden v tabulce níže.

Číslo domovní

(současné)

Číslo domovní

(dřívější)

Lokalita / díl

(podle systemizace Lipenského domovníka)

Stručný popis stavby Poznámka
nezj. 1.A U Staré kotelny (Lipno I.) původní statek zbouráno, původní statek, poté rest. Mexiko
3.A --- U Staré kotelny (Lipno I.) původní statek zbouráno
bez čp./če. --- U Staré kotelny (Lipno I.) jiná stavba zbouráno (bývalý objekt sběrny)
311 --- U Staré kotelny (Lipno I.) jiná stavba bývalá svépomocná dílna AMK Lipno (Svazarm)
bez čp./če. --- U Staré kotelny (Lipno I.) jiná stavba bývalá lakovna - areál AMK Lipno
bez čp./če. --- U Staré kotelny (Lipno I.) garáž/stodola severní část je původní částí statku čp. 3
bez čp./če. --- U Staré kotelny (Lipno I.) stavba obč. vybavení bývalé energocentrum (kotelna)
bez čp./če. --- U Staré kotelny (Lipno I.) řadové garáže část A (severozápad)
bez čp./če. --- U Staré kotelny (Lipno I.) řadové garáže část B (severovýchod)
bez čp./če. --- U Staré kotelny (Lipno I.) řadové garáže část C (jihozápad)
bez čp./če. --- U Staré kotelny (Lipno I.) jiná stavba trafostanice na parc.č. 65

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, všechna čísla domovní patří do číselné řady pro osadu/část obce: Lipno (nad Vltavou)

Další údaje budou doplňovány průběžně v závislosti na získaných podkladech.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou