U LETNÍHO KINA (Lipno I.)

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 8.9.2022)

Lokalita U Letního kina se nachází ...

Název lokality U Letního kina je odvozen od původního objektu letního kina, který zde v minulosti stával.

Z historie lokality a zástavby


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Uspořádání lokality


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Domy a další stavby v lokalitě


Základní přehled domů a dalších staveb, které se v lokalitě nacházejí popř. v minulosti nacházely, je uveden v tabulce níže.

Číslo domovní

(současné)

Číslo domovní

(dřívější)

Lokalita / díl

(podle systemizace Lipenského domovníka)

Stručný popis stavby Poznámka
nezj. --- U Letního kina (Lipno I.) nezjištěný účel stavby zbouráno, na parc. č. 36/2 (pův. st. 121)
bez čp./če --- U Letního kina (Lipno I.) letní kino zbouráno
bez čp./če. --- U Letního kina (Lipno I.) školní zahrada MŠ zbouráno
51 --- U Letního kina (Lipno I.) rodinný dům
400 --- U Letního kina (Lipno I.) objekt obč. vybavení DsPS - horní řada
401 --- U Letního kina (Lipno I.) objekt obč. vybavení DsPS - horní řada
402 --- U Letního kina (Lipno I.) objekt obč. vybavení DsPS - horní řada
403 --- U Letního kina (Lipno I.) objekt obč. vybavení DsPS - horní řada
404 --- U Letního kina (Lipno I.) objekt obč. vybavení DsPS - horní řada
405 --- U Letního kina (Lipno I.) objekt obč. vybavení DsPS - horní řada
406 --- U Letního kina (Lipno I.) objekt obč. vybavení DsPS - spodní řada
407 --- U Letního kina (Lipno I.) objekt obč. vybavení DsPS - spodní řada
408 --- U Letního kina (Lipno I.) objekt obč. vybavení DsPS - spodní řada
409 --- U Letního kina (Lipno I.) objekt obč. vybavení DsPS - spodní řada
410 --- U Letního kina (Lipno I.) objekt obč. vybavení DsPS - spodní řada
411 --- U Letního kina (Lipno I.) objekt obč. vybavení DsPS - spodní řada
bez čp./če. --- U Letního kina (Lipno I.) garáž na parc.č. 36/3,4
bez čp./če. --- U Letního kina (Lipno I.) garáž na parc.č. 512/1,2
bez čp./če. --- U Letního kina (Lipno I.) garáž na parc.č. 36/5,6

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, všechna čísla domovní patří do číselné řady pro osadu/část obce: Lipno (nad Vltavou)

Další údaje budou doplňovány průběžně v závislosti na získaných podkladech.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou