LIPNO - STODOLA BEZ Č.P.

Stodola poblíž bývalé kotelny v Lipně nad Vltavou je jednou z nejstarších dochovaných budov na území obce. Původně byla součástí statku se starým čp. 3. Její původ je sice možné datovat až do první poloviny 20. století, nicméně samotný statek zde stával již v 16. století.

Poloha objektu

Objekt stodoly se nachází v obci Lipno nad Vltavou na pozemku parc. č. 66 v blízkosti původního energocentra (kotelny) v centru obce - dnes sběrný dvůr a v blízkosti areálu svépomocné dílny AMK Lipno. Přístup k objektu je po místní komunikaci odbočením z komunikace vedoucí od kruhového objezdu k fotbalovému hřišti. V současné době tvoří objekt stodoly objekt hospodářské stavby  společně s přistavěnou jižní částí, která je opravena a využívána jako garáže. Vlastníkem objektu je společnost ELV Service s.r.o.

Stodola bez čp.

Popis objektu

Jednopodlažní nadzemní hospodářská stavba nesloužící k bydlení o obdélníkovém půdorysu přibližných rozměrů 12,0 x 8,0 metrů. Jako zdivo je použit kámen v kombinaci s tvárnicemi a cihlami, zejména v místech ostění stavebních otvorů. Střecha je jednoduchá sedlová s prostými štíty, jako střešní krytina jsou použity velkoplošné plechové dílce. V severní stěně je patrný dodatečně zazděný stavební otvor (pravděpodobně původní vjezd do stodoly) s nízkým obloukovým překladem; stavební otvor je v současné době zazděn tvárnicemi. Po obou stranách stavebního otvoru ve stěně z vnější strany jsou zazděny původní kovové čepy závěsů vrat. V severním štítu je uprostřed jednoduché okno. Z vnější strany v blízkosti ostění okna jsou do stěny zazděny na každé straně vždy dva původní kovové čepy závěsů (pravděpodobně pro okenice). V západní stěně v pravé polovině jsou dvoukřídlá dřevěná vrata. Prostor ostění stavebního otvoru vrat je proveden z pálených dutých cihel. Zdivo po celém svém obvodu vykazuje známky statického narušení (vertikální praskliny šíře i několika cm).

Z historie objektu

Stavba svým původem sahá pravděpodobně do první poloviny 20. století, kdy byla přistavěna jako hospodářská stavba k původní zemědělské usedlosti  čp. 3 v osadě Lipno. Do mapových podkladů tzv. reambulovaného stabilního katastru není (pří)stavba stodoly ještě zakreslena. (Pří)stavba statku není zakreslena ani do map pozdějšího pozemkového katastru (dále jen PK). Původní parcelní číslo PK č. 147 jí bylo evidentně přiděleno až  v době, kdy byl původní hospodářský statek čp. 3 již zbourán a kdy již v místě samém probíhala výstavby technologického zázemí nových staveb sídliště při výstavbě lipenské přehrady (při stavbě energocentra - kotelny). Stavbě kotelny totiž bylo přiděleno parcelní číslo PK č. 145, stavbě obytné části původního sousedního statku čp. 1 (později známé jako hostinec „Mexiko“ - dnes prostor areálu svépomocné dílny AMK Lipno) parcelní číslo PK č. 146, výměníkové stanici parcelní číslo PK č. 148. Stavba stodoly je patrná na leteckém měřičském snímku z roku 1947 i 1949, na kterých je zachycena i celá zemědělská usedlost čp. 3 a zemědělská usedlost čp. 1. Na měřickém snímku z roku 1961 již je pouze stodola a obytný dům původní usedlosti čp. 1.

-rz52-

 

 

 

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou