SÍDLIŠTĚ I. - OSTATNÍ OBJEKTY (Lipno I.)

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 8.9.2022)

Lokalita Sídliště I. se nachází ...

Název lokality Sídliště je odvozen od zažitého označování této části obce nejen mezi místními. Název Ostatní objektky pro tu její část (díl), která je předmětem popisu v této části Lipenského domovníka, byl odvozen od toho, že se územně i obsahově shoduje s tou částí lipenského sídliště, na které se nenacházejí bytové domy typových řad T, které jsou zahrnuty do zvláštní části, a faticky se tak jedná o jakousi zbytkovou část lokality vymezené pro účely Lipenského domovníka jako lokalita Sídliště I.

Z historie lokality a zástavby


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Uspořádání lokality


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Domy a další stavby v lokalitě


Základní přehled domů a dalších staveb, které se v lokalitě nacházejí popř. v minulosti nacházely, je uveden v tabulce níže.

Číslo domovní

(současné)

Číslo domovní

(dřívější)

Lokalita / díl

(podle systemizace Lipenského domovníka)

Stručný popis stavby Poznámka
31 --- Sídliště I. - Ostatní (Lipno I.) ubytovací zařízení Penzion Jája
40 --- Sídliště I. - Ostatní (Lipno I.) ubytovací zařízení Penzion U Draka
75 --- Sídliště I. - Ostatní (Lipno I.) objekt obč. vybav. obvodní oddělení Policie ČR
bez čp./če. --- Sídliště I. - Ostatní (Lipno I.) řadové garáže u Obecního domu
bez čp./če. --- Sídliště I. - Ostatní (Lipno I.) řadové garáže u domu čp. 39
bez čp./če. --- Sídliště I. - Ostatní (Lipno I.) řadové garáže u domu čp. 7
bez čp./če. --- Sídliště I. - Ostatní (Lipno I.) dílny a garáže bývalý areál PS útvaru
bez čp./če. --- Sídliště I. - Ostatní (Lipno I.) garáž bývalý areál PS útvaru
bez čp./če --- Sídliště I. - Ostatní (Lipno I.) objekty sběrného dvora bývalý areál PS útvaru

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, všechna čísla domovní patří do číselné řady pro osadu/část obce: Lipno (nad Vltavou)

Další údaje budou doplňovány průběžně v závislosti na získaných podkladech.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou