NAD PŘEHRADOU (Lipno III.)

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 10.9.2022)

Lokalita Nad Přehradou se nachází ...

Název dílu lokality Nad Přehradou je odvozen od faktu, že se jedná o díl lokality situovaný v bezprostřední blízkosti tělesa přehrady lipenského vodního díla. V danm případě se jedná o novotvar (neologismus) vytvořený ryze pro účely popisu v Lipenském domovníkovi.  

Z historie lokality a zástavby


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Uspořádání lokality


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Domy a další stavby v lokalitě


Základní přehled domů a dalších staveb, které se v lokalitě nacházejí popř. v minulosti nacházely, je uveden v tabulce níže.

Číslo domovní

(současné)

Číslo domovní

(dřívější)

Lokalita / díl

(podle systemizace Lipenského domovníka)

Stručný popis stavby Poznámka
nezj.luč --- Nad Přehradou (Lipno III.) nezj. účel původní stavba v hist. lokl. Fensterleichten
nezj.luč --- Nad Přehradou (Lipno III.) nezj. účel dtto
nezj.luč --- Nad Přehradou (Lipno III.) nezj. účel dtto
nezj.luč --- Nad Přehradou (Lipno III.) nezj. účel dtto
45 --- Nad Přehradou (Lipno III.) stavba pro rekreaci rekreační zařízení Povodí Vltavy
126 --- Nad Přehradou (Lipno III.) objekt k bydlení administartivní budova Povodí Vltavy
bez čp./če. --- Nad Přehradou (Lipno III.) jiná stavba - garáže Povodí Vltavy

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, všechna čísla domovní patří do číselné řady pro osadu/část obce: Lipno (nad Vltavou)

Další údaje budou doplňovány průběžně v závislosti na získaných podkladech.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou