NA NÁVSI - U PARKU (Slupečná I.)

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 8.9.2022)

Lokalita Na Návsi, resp. její díl U Staré školy se nachází ...

Název lokality Na Návsi je odvozen z faktu, že tato lokalita v minulosti (a ve své podstatě i v současné době) fakticky tvořila náves osady Slupečná. Název jejího dílu U Parku, který je předmětem popisu v této části textu, je potom odvozen od skutečnosti, že nejvýraznější součástí tohoto dílu slupečenské lokality je poměrně velký obecní park.

Z historie lokality a zástavby


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Uspořádání lokality


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Domy a další stavby v lokalitě


Základní přehled domů a dalších staveb, které se v lokalitě nacházejí popř. v minulosti nacházely, je uveden v tabulce níže.

Číslo domovní

(současné)

Číslo domovní

(dřívější)

Lokalita / díl

(podle systemizace Lipenského domovníka)

Stručný popis stavby Poznámka
9 --- U Parku (Slupečná I.) původní chalupa zbouráno
29.A --- U Parku (Slupečná I.) původní chalupa 1) zbouráno
bez čp./če. --- U Parku (Slupečná I.) původní hasičská zbrojnice zbouráno
bez čp./če. --- U Parku (Slupečná I.) původní obecní kaple zbouráno
16 --- U Parku (Slupečná I.) objekt k bydlení původní chalupa, dnes Hotel Filip
32 --- U Parku (Slupečná I.) rodinný dům (rekr.)
33 --- U Parku (Slupečná I.) rodinný dům (rekr.)
34 --- U Parku (Slupečná I.) rodinný dům (rekr.)
e.93 --- U Parku (Slupečná I.) rekreační chata

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, všechna čísla domovní patří do číselné řady pro osadu/část obce: Slupečná. (1) Existenci domu dokládají letecké snímky; čp. odvozeno od výčtu podsaného H. Foissnerem.

Další údaje budou doplňovány průběžně v závislosti na získaných podkladech.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou