MARINA LIPNO: PROJEKT, KTERÝ VŠE ODSTARTOVAL

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 28.10.2022)

xxx

Přípravná fáze projektu (do roku 1998)


Vize o nové podobě obce dostávaly jasnější obrysy s prvním velkým projektem, který hodlali představitelé lipenské obce v čele se starostou Ing. Zdeňkem Zídkem realizovat na podkladě čerstvě schváleného územního plánu zóny rozvoje obce. Tímto, jak se později ukázalo zcela klíčovým projektem, byl projekt rekreačního komplexu s jachetním přístavem (tzv. marínou), který měl podle jejich představ vyrůst ve slupečenské části obce na břehu lipenského jezera v prostoru mezi hlavní silnicí a jezerem, přibližně v místech, kde v minulosti stával Petrův mlýn, a částečně také přes cestu v těsné blízkosti nově postavené čistírny odpadních vod. Projekt, nesoucí oficiální název Rekreační park Marina Lipno, jehož autorem byla, stejně jako v případě již zmiňovaného územního plánu zóny rozvoje, projekční kancelář Ateliér 8000 s.r.o., vznikl v roce 199x, v sobě kromě samotného přístaviště a apartmánových (bytových) domů zahrnoval také krytý bazén a víceúčelovou sportovní halu. Na ploše přibližně 11 hektarů mělo podle projektu vyrůst budoucí centrum pobytové rekreace, které se svým rozsahem dalo přirovnat k lipenskému sídlišti z dob budování lipenského vodního díla.

S ohledem na předpokládanou výši celkových nákladů na realizaci celého projektu, které měly dosahovat částky 600 - 700 mil. Kč, bylo zřejmé, že realizace projektu nebude v silách samotné obce a že se zamýšlená investiční akce neobejde bez cizího kapitálu. Jinými slovy, chtěli-li zástupci lipenské obce skutečně projekt lipenské maríny, jak byl celý projekt zkráceně nazýván, uskutečnit, museli najít finančně silného investora, ochotného za tehdy existujících podmínek projekt převzít a zrealizovat. Vzhledem k tomu, že mezi tuzemskou laickou i odbornou veřejností budil tehdy celý projekt znažné rozpaky, když některými (nejen) odborníky byla reálnost projektu hodnocena jako "nesmysl", bylo jasné, že vhodného kandidáta na realizaci projektu nude nutné hledat jinde - tedy mezi zahraničními subjekty. Toho se, i přes počáteční nezdary, podařilo v roce 1995 skutečně najít. Nebylo přitom vůbec žádným překvapením, že se jím stala projekční společnost Ingenieursburo Arnhem (Vostgoed en Pensioeuen) B.V. z Nizozemska, neboť mezi tamními občany byla tou dobou lokalita Šumavy, potažmo celého Lipenska, již od počátku 90. let 20. století velice oblíbenou dovolenkovou destinací.

Podle vyjádření zástupců nizozemského investora, které se objevilo i ve sdělovacích prostředcích, v době, kdy se rozhodovali, zda do projektu lipenské maríny vstoupit či nikoliv, již delší dobu hledali investorsky zajímavé a připravené lokality v oblasti Šumavy, a nabídka lipenské obce je nakonec přesvědčila v tom smyslu, že lokalita obce Lipno nad Vltavou je přesně to, co hledají. Rozhodujícím kritériem, které nakonec vedlo k uzavření dohody o realizaci projektu, bylo z jejich strany především to, že pozemky, na kterých se měl projekt realizovat, byly zcelené s jasně vymezenými majetkoprávními vztahy, a že pro celou lokalitu byl v té době dobře připravený a schválený územní plán. V tomto směru se tak jednoznačně zúročily předchozí aktivity představitelů lipenské obce. A když nizozemská strana zcela jasně deklarovala, že je ochotna a připravena akceptovat i požadavky obce v tom směru, aby celý areál včetně přístaviště zůstal veřejnosti přístupný a aby tzv. doprovodné služby (tedy hlavně obchod a gastronomie) zůstaly z větší části dislokovány mimo areál, bylo jasné, že zlomový investiční projekt na území obce Lipno nad Vltavou bude nizozemsko - český.  

xxx

Realizační fáze projektu (1998 - 2002)


Základní kámen stavby celého areálu byl slavnostně položen 18. července 1998 za účasti lipenského starosty, zástupců investora a médií.

I. etapa - přístaviště a bulvár (1998 - 2000)

Samotná stavební práce zahájil hlavní dodavatel stavby, kterým se stala pražská firma Metrostav, prakticky ihned poté, co byla stavba slavnostně zahájena. Na přelou léta a podzimu došlo k vysypání ochranných valů budoucí laguny přístaviště a byly zahájeny stavbení práce na opěrných zdech budoucí promenády (bulváru), která měla lemovat celé budoucí přístaviště. Souběžně se stavbou přístaviště probíhaly také zemní práce a práce na ZTV v celé lokalitě, které následně vystřídaly práce spojené s přípravami na založení domů. Tyto práce probíhaly zaké po celáý rok 1999. Od jarních měsíců roku 2000 potom pokračovaly práce na stavbách jednotlivých domů s tím, že první etapa jejich výstavby měla být hotova do podzimu téhož roku. Tak se také stalo, a kolauadce prvních dokončených bytových (apartmánových) domů proběhla dne 26. září 2000.

V první etapě výstavby areálu lipenské maríny byly, kromě samotného přístaviště, dokončeny všechny domy stojící nejblíže přístavišti s celkovou kapacitou 94 apartmánů (bytů), které s již dokončeným zpevněným břehem laguny přístaviště dotvářely podobu budoucí promenády (bulváru).

Dne 30. září 2000 se sešli zástupci investora se zástupci vlastníků všech 94 nových apartmánů na slavnostním otevření celého areálu, který hned následujícího dne, tedy 1. října 2000 přešel do běžného režimu provozu, kterého se ujala nizozemská společnost Landal GreenParks B.V.

Přehled objektů - apartmánových domů - vystavěných v rámci I. etapy realizace projektu Marina Lipno v letech 1998 - 2000
č.p. typ domu interní označení fy Landal počet apartmánů (bytů) popis / poznámka
100 COLINA F 8 v přízemí komerční prostory / restaurace - bar
104 - 106 VIRANA G1 - G3 3 x 10
107 - 109 VIRANA H1 - H3 3 x 10
110 - 111 MADURA E1 - E2 2 x 6
112 - 113 MADURA E3 - E4 2 x 7

xxx

II. etapa - dokončení areálu (2001 - 2002)

xxx

Přehled objektů - apartmánových domů - vystavěných v rámci II. etapy realizace projektu Marina Lipno v letech 2001 - 2002
č.p. typ domu interní označení fy Landal počet apartmánů (bytů) popis / poznámka
129 -130 A1 - A2
123 - 124 A3 - A4
131 B
101 - 103 C1 - C3
114 - 117, 119 - 122, 125 - 128 D1 - D12
118 N/A recepce

xxx

Aquaworld Lipno

Z obou zamýšlených staveb sportovně-zážitkového charakteru, které měly být součástí celého areálu lipenské maríny podle původního projektu, se nakonec realizovala jen stavba krytého bazénu. Stavba předpokládané víceúčelové sportovní haly realizována nebyla. Stavba bazénu byla provedena v rámci II. etapy výstavby celého areálu. Se stavbou , jejíž součástí měly být také volnočasové centrum, saunové centrum a restaurace, bylo započato v průběhu roku 2001. Oproti stavbám apartánových domů, stavba byla v pozici hlavního dodavatele zadána firmě Kašparů-Koller, Stavitelství, s.r.o. Stavební a montážní práce byly úspěšně dokončeny na podzim roku 2002 a ještě před vánočními svátky, a to 20. prosince 2002, byl zbrusu nový lipenský Aquaworld také slavnostně otevřen.

xxx

Rozšíření areálu (2004 - 2005)


xxx

Přehled objektů - apartmánových domů - vystavěných v rámci rozšížření Marina Lipno v letech 2004 - 2005
č.p. typ domu interní označení fy Landal počet apartmánů (bytů) popis / poznámka
132 - 134 VIRANA R1 - R3
135 - 137 VIRANA S1 - S3
310 N/A nová recepce a sídlo provozovatele parku

V rámci rošíření areálu proběhla také výstavba zcela nového objektu recepce a velkokapacitního odstavného parkoviště. Oba tyto objekty byly vystavěny v západní části areálu v blízkosti hlavní silnice II/163.

xxxx

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou