LIPNO LAKE (Lipno II.)

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 8.9.2022)

Lokalita Náměstí se nachází ...

Název lokality Nové Lipno je odvozen od faktu, že celá tato lokalita je ve vsé podstatě zcela novou částí Lipna nad Vltavou, která nikdy předtím fakticky nebyla zastavěna řádnou zástavbou domů (vyjma tzv. centrálního parkoviště, kterému je věnován samostatný díl). Název jejího dílu Lipno Lake je potom odvozen o názvu projektu a následně i poměrně rozsáhlého rekreačního resortu, který se zde v současné době nachází. V obou případech se jedná o tzv. neologismy. 

Z historie lokality a zástavby


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Uspořádání lokality


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Domy a další stavby v lokalitě


Základní přehled domů a dalších staveb, které se v lokalitě nacházejí popř. v minulosti nacházely, je uveden v tabulce níže.

Tabulka bude doplněna.

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, všechna čísla domovní patří do číselné řady pro osadu/část obce: Lipno (nad Vltavou)

Další údaje budou doplňovány průběžně v závislosti na získaných podkladech.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou