KORZO LIPNO (Lipno II.)

Autor příspěvku: rz52. (Poslední aktualizace povedena dne 8.9.2022)

Lokalita Náměstí se nachází ...

Název lokality Nové Lipno je odvozen od faktu, že celá tato lokalita je ve vsé podstatě zcela novou částí Lipna nad Vltavou, která nikdy předtím fakticky nebyla zastavěna řádnou zástavbou domů (vyjma tzv. centrálního parkoviště, kterému je věnován samostatný díl). Název jejího dílu Korzo Lipno je potom odvozen o názvu projektu, v jehož rámci je v současné době realizována zcela nová výstavba bytových (apartmánových) dpmů v této části lokality. V obou případech se jedná o tzv. neologismy. 

Z historie lokality a zástavby


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Uspořádání lokality


Na přípravě textu se aktuálně pracuje.

Domy a další stavby v lokalitě


Základní přehled domů a dalších staveb, které se v lokalitě nacházejí popř. v minulosti nacházely, je uveden v tabulce níže.

Číslo domovní

(současné)

Číslo domovní

(dřívější)

Lokalita / díl

(podle systemizace Lipenského domovníka)

Stručný popis stavby Poznámka
315 --- Korzo Lipno (Lipno II.) bytový dům
317 --- Korzo Lipno (Lipno II.) bytový dům
318 --- Korzo Lipno (Lipno II.) bytový dům
319 --- Korzo Lipno (Lipno II.) bytový dům
320 --- Korzo Lipno (Lipno II.) bytový dům

Poznámky: Není-li uvedeno jinak, všechna čísla domovní patří do číselné řady pro osadu/část obce: Lipno (nad Vltavou)

Další údaje budou doplňovány průběžně v závislosti na získaných podkladech.

Podmínky použití informací:

Není-li u jednotlivých příspěvků, článků a ostatního textu uvedeno jinak, je veškerý textový obsah těchto webových stránek volně k dispozici a je zpřístupňován v rámci licence Creative Commons BY-SA 3.0 CZ. Obrazový obsah může být chráněn autorským zákonem. V případě zájmu o použití některého z obrázků či fotografie nás neváhejte kontaktovat.

CC BY-SA

Administrace

HISTORIA LIPENENSIS

Stránky věnované historii obce Lipno nad Vltavou